Điền Văn

Khiên Cơ
Chương 70: Bị Gấu Tấn Công (cuối cùng)
Da Thanh Oa
Chương 30: Chương 30 (cuối cùng)
Tình Tình Tố
Chương 50: 50: Mới Gặp 1 (cuối cùng)
Tư Kiều
Chương 123: Căn nguyên mọi tội ác (cuối cùng)
Không Bạch Xích Tố
Chương 50: Chương 50 (cuối cùng)
Đạm Vũ
Chương 18: Mua nhà rẻ (cuối cùng)
Thập Vĩ Thố
Chương 50: Chương 50 (cuối cùng)
Tây Lương Miêu
Chương 50: Chương 50 (cuối cùng)
Lưu Yên La
Chương 50: 50: Xấu Hổ 4 (cuối cùng)
Phong Thính Ngâm
Chương 11: Chương 11 (cuối cùng)
Tỉnh Đông
Chương 42: Chương 42 (cuối cùng)
Lục Tiên
Chương 59: Đại kết cục 2 (cuối cùng)
Vũ Trung Nhu Tình
Chương 50: 50: Dám Không Cho Cô Mặt Mũi Như Vậy (cuối cùng)
Tiếu Giai Nhân
Chương 164: Ngoại truyện 2.4 (cuối cùng)
Đào Tử Vị Đích Miên Hoa Đường
Chương 42: Chương 42 (cuối cùng)
Giới Mạt Tam Tam
Chương 50 (cuối cùng)
Tương Nguyệt Khứ
Chương 229: Ngoại truyện 6 (cuối cùng)
Không Sơn Linh Vũ
Chương 50: 50: “cô Nói Gì Hả” 1 (cuối cùng)
Ngư Tiểu Đồng
Chương 43: 43: Hoài Nghi (cuối cùng)
Đào Tử Đăng
Chương 25: Chương 25 (cuối cùng)
Thất Đoàn Mao Nhung Nhung
Chương 50: Chương 50 (cuối cùng)
Mạc Mạc Nhất Thử
Chương 64: C64: Chương 64 (cuối cùng)
An Gia
Chương 89: Hạnh phúc (cuối cùng)
Thanh Thanh Thủy Phì Tạo Phao
Chương 50: 50: Thay Đổi Không 4 (cuối cùng)
Đại Quả Lạp
Chương 50: 50: Thông Đồng (cuối cùng)

DOCTRUYENMOBI.NET
Thế Giới Truyện Tranh, Truyện Tình Cảm Số 1 Việt Nam, là trang đọc truyện chữ online với nhiều thể loại truyện đam mỹ, truyện ngôn tình, truyện sắc chọn lọc dành cho độc giả yêu thích. Đến là Đọc - Đọc là Mê