Bách Hợp

Hiểu Bạo
Chương 25 (cuối cùng)
Ti Mộ
Chương 99: "Cởi quần áo." (cuối cùng)
Caca
Chương 1 (cuối cùng)
Cố Lai Nhất
Chương 67 (cuối cùng)
QK Lee
Chương 19 (cuối cùng)
Bắc Duy
Chương 1: Đế Quốc Trưởng Công Chúa (cuối cùng)
Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt
Chương 31 (cuối cùng)
Mễ Nháo Nháo
Chương 1 (cuối cùng)
Xích Ma ĐL
Chương 28 (cuối cùng)
Diệp Sáp
Tụ Trân Hình lão mụ
Chương 3 (cuối cùng)
Liễm Chu
Chương 65: 65: Khích Tướng (cuối cùng)
Tùy Vân Lưu Thủy
Chương 1: Mạt Thế (cuối cùng)
Đồ Đồ Họa Họa
Nhạn Tề Thương Ngô
Chương 1: Có một cô nương tên gọi là Cố Tiểu Phù (cuối cùng)
Giai Mộc Phồn Ôn
Chương 11: Du viên thi hội (cuối cùng)
Đường Mộng Nhược Ảnh
Chương 15-1 (cuối cùng)
Giang Sơn Thương Lan
Chương 80 (cuối cùng)
Đông Nhất
Chương 1: Đồng Nhất Vi (cuối cùng)
Tô Tử Hoan
Chương 50: Dạy Dỗ Con Quỷ Cái (cuối cùng)
Thiên Lý Bất Dung
Chương 9 (cuối cùng)
Trường Nhạc Tư Ương
Chương 40: 40: Hứa Thu Thu Không Sao Đâu (cuối cùng)
Hàm Kỳ
Chương 85: Ngoại truyện 2 (Hoàn toàn văn) (cuối cùng)
Hồ Đồ
Chương 11: 11: Công Đoàn (cuối cùng)
Thiên Sơn Trà Khách
Chương 235: Chương 235 (cuối cùng)

DOCTRUYENMOBI.NET
Thế Giới Truyện Tranh, Truyện Tình Cảm Số 1 Việt Nam, là trang đọc truyện chữ online với nhiều thể loại truyện đam mỹ, truyện ngôn tình, truyện sắc chọn lọc dành cho độc giả yêu thích. Đến là Đọc - Đọc là Mê