Xuyên Không

Tam Nhật Thành Tinh
Chương 115 (cuối cùng)
Thẩm Du
Chương 11: Sờ đến chỗ không nên sờ (3) (cuối cùng)
Nhật Tâm
Chương 7: Trấn an mộc (cuối cùng)
Diệp Như Thư Nguyệt
Chương 14: Tìm cách tấn cấp (cuối cùng)
Hàn Hi Nhi
Chương 83: Đừng có đoán mò Bảo Bảo (cuối cùng)
Nữ Vương Bất Tại Gia
Chương 50: Chương 50 (cuối cùng)
Trà Mĩ Hoa Lạc
Chương 11: 11: Canh Pín Bò (cuối cùng)
Hương Tô Lật
Chương 1: Chuyển kiếp (cuối cùng)
Mâm Xôi
Chương 42: Chương 42 (cuối cùng)
Tụ Trắc
Chương 33: Chương 33 (cuối cùng)
Zhihu
Chương 147: C147: Ngày đầu nhập học (cuối cùng)
Dạ Tử Vũ
Chương 53: Tân nương (cuối cùng)
Thị Tiểu Kim Ngư Ni /是小金鱼呢
Chương 50 (cuối cùng)
Lâm Thủy Các
Chương 103: Hạnh phúc cuối! (cuối cùng)
Mạt Cẩm
Chương 6: Rõ ràng ta đẹp như vậy (cuối cùng)
Đỗ Cầm
Chương 65: Kết thúc (cuối cùng)
Nguyệt Công Tử
Chương 100: Chương 100 (cuối cùng)
Tích Yêu Hiểu
Chương 25: Chương 25 (cuối cùng)
Giản
Nhứ Ngữ Phân Phi
Quyển 3 - Chương 29 (cuối cùng)
Minh Nguyệt Đoan Khỉ
Chương 35: Chương 35 (cuối cùng)
Vấn Kiếm
Chương 3-2: Đại hiệp tha mạng (2)​ (cuối cùng)
Tĩnh Tĩnh Uyên
Chương 40: Trộm Đồ (cuối cùng)
Bình Tử
Chương 45: Hắn ta cư nhiên là lục thái tử (cuối cùng)
Tụ Trân Hình lão mụ
Chương 3 (cuối cùng)

DOCTRUYENMOBI.NET
Thế Giới Truyện Tranh, Truyện Tình Cảm Số 1 Việt Nam, là trang đọc truyện chữ online với nhiều thể loại truyện đam mỹ, truyện ngôn tình, truyện sắc chọn lọc dành cho độc giả yêu thích. Đến là Đọc - Đọc là Mê